Follow by Email

1086

۱۳۹۴ مرداد ۱۳, سه‌شنبه · Posted in ,

کسانی که معتقد به جامعه مدنی هستند و خودشون رو فعال مدنی می‌دانند اولین وظیفه‌ای که دارند به جامعه و مردم فکر کنند و دست از سیاسی فکر کردند بردارند و به این درک برسند که میلیون‌ها انسان در ایران زندگی می‌کنند که هر کدام شاید از نظر سیاسی صد در صد در نقطه مقابل آنان قرار بگیرند اما فعال مدنی حامی جامعه مدنی باید دنبال حمایت از منافع تمام این شهروندان باشند و بخاطر مخالفت با حکومت وقت به فعالیتی دست نزنند که ضربه شدیدی به مردم و جامعه بزند!
امروزه این تفکر نیست! تفکری که اگر بود جامعه ایران قوی و محکم بود و اجازه نمی‌داد گروه‌های افراطی از هر نوع‌ش خواسته‌هاشون رو به ضرر یک ملت پیش ببرند! ما باید از کشورهای عربی خاورمیانه و کشور همسایه افغانستان درس بگیریم که نداشتن درکی از منافع عمومی سال‌های سال این کشورها رو به خاک سیاه نشاند!

با پشتیبانی Blogger.