Follow by Email

1078

بیش از یک قرن از رواج و توسعه «علوم سیاسی» در ایران می‌گذرد و بیش از آن از شکل‌گیری و توسعه «سازمان‌ها» به عنوان «پدیده‌های سیاسی مدرن» گذشته و طی این دوره، همواره این «پدیده‌های پهن‌دامنه»، نقش برجسته‌ای در سیاست ایران داشته‌اند و به مرکز اصلی انباشت قدرت و ثروت تبدیل شده‌اند. این در حالی است که به عنوان «پدیده و مفهوم سیاسی»، هیچ جایگاه فکری و نظری در مطالعات علوم سیاسی ایران پیدا نکردند. با این که در تاریخ معاصر ایران همواره سازمان‌ها قدرتی ساختاریافته و منظم در اختیار داشته‌اند و بر سیاست، اقتصاد، امنیت و جریان اطلاع‌رسانی چیرگی یافته‌اند و مانع از برقراری حقوق شهروندی شده‌اند، اما آثار علمی در حوزه تاریخ و سیاست ایران معاصر، فاقد هر نوع درکی از این «پدیده‌های سیاسی ساختاری»‌اند و اغلب این آثار خواننده را درگیر «پدیده‌های سیاسی خُرد» یعنی «شخصیت‌ها»، «نقش‌ها» و «کنش‌ها» می‌کنند.

با پشتیبانی Blogger.