Follow by Email

1077

ایران در چنان نابرابری عمیقی فرو رفته که حتی متخصص‌ترین افراد هم به راحتی توسط کارفرمایان سطح متوسط و خرده‌پا با دستمزدهای ناچیز قابل استثمار هستند حالا بشینید تصور کنید در چنین جامعه‌ای چه سرنوشتی در انتظار افراد زیادی هست که به‌دلایل مختلف از جمله محرومیت‌ها و تبعیض‌های ساختاری از تحصیل و کسب تخصص بازماندن و به دنبال شغل‌های مزدبگیری هستند! تبدیل به کشوری شدیم که حتی «بهشت کارفرمایان خرده‌پاست»! کارفرمایانی که حتی نیاز نیست واجد هیچ خصلت و صفت و توانایی ثانویه و اضافی باشند و با حداقل سرمایه برای تشکیل کسب و کار به‌دلیل بیکاری گسترده و جمعیت جوان بالا و تورم و رکود شدید به راحتی از این برکه گل‌آلود بیشترین سود و منفعت را می‌برند! اختلاف عمیق بین دستمزدهای پرداختی با حداقل مخارج زندگی در جامعه‌ای به‌شدت در حال تورم یکی از نشانه‌های وضعیت بحرانی استثمار نیروی کار متخصص و غیرمتخصص در ایران است.

با پشتیبانی Blogger.