Follow by Email

1076

۱۳۹۳ دی ۲۱, یکشنبه · Posted in , ,

مکاتب فکری و روشی در ایران معنایی ندارد چون ما در ایران و حتی در یک فضای دانشگاهی مشترک، از یک سنت خاص فکری یا یک آبشخور نظری مشترک و نزدیک به هم پیروی نمی‌کنیم و حتی آثار استادان نسل جدید بجای این‌که تداوم و تکمیل روش استادان قبل از خود باشد محصولِ التقاطیِ سنت‌های نظری و روشی مختلفی است از آن‌چه از فضای فکری و نظری آنگلوساکسون و قاره‌ای به ما رسیده و به‌جای هر نوع مکتب گروهی در ایران، روش‌های انفرادی را شکل داده است.

با پشتیبانی Blogger.