Follow by Email

1074

۱۳۹۳ دی ۱۷, چهارشنبه · Posted in

یکی از دلایل شکست مشروطه در ایران این واقعیت بود که بین «گفتمان‌های سیاسی متضادِ» نیروهای اجتماعی، گفتگو و مکالمه برقرار نشد و حتی «گفتگوهای درون گفتمانی» هم برقرار نشد و «انشعاب‌های درون گفتمانی» یکی از رایج‌ترین پدیده‌های سیاسی بعد از مشروطه است. طبعاً در فضایی که این گفتگوی فراگیر رخ ندهد «ترس و آشوب و خشونت عمومی» جای مکالمه و برقراری تفاهم را خواهد گرفت، اتفاقی که بعد از مشروطه هم در ایران تجربه شد.

با پشتیبانی Blogger.