Follow by Email

1072

۱۳۹۳ دی ۱۳, شنبه · Posted in ,

علوم اجتماعی با متون کلاسیک به ایران راه نیافت بلکه با متون درسی وارد شد. موضوعی که کمتر به آن توجه شده این واقعیت است که متن‌های کلاسیک نظری هیچ‌گاه نه در زمان تکوین آن و در نه دوره معاصر در ایران مورد خوانش و بعداً مورد بازخوانی قرار نگرفت بلکه ما تنها توانستیم با متون تخصصی آموزشی که عصاره این متن‌های کلاسیک بودند جای آن را در فراگیری و آموزش این علوم پر کنیم. برای همین ما فاقد آن سلسه نظم‌های تاریخی و فکری در شاخه‌های نظری بوده‌ایم که در غرب اتفاق افتاد و این بی‌نظمی ویژگی اصلی تاریخ علوم انسانی در ایران است.

با پشتیبانی Blogger.