Follow by Email

1064

زندگی روزمره الزاما حوزه امر سیاسی نیست، غیر از این تصور کنیم این اجازه را به دنیای سیاست داده‌ایم تا قوی‌تر یا نهاد دولت و یا امر سیاسی بر زندگی روزمره ما سایه پهن کند! برعکس تصوری که این روزها از سیاست‌زدایی ارائه می‌شود و با هر امری از زندگی روزمره به مثابه امری سیاسی و موضوعی برای سیاست برخورد می‌شود، سیاست‌زدایی از زندگی روزمره بزرگترین اتفاقی‌ست که نه فقط برای ایران بلکه برای خاورمیانه می‌تواند رخ دهد. خصوصا در جامعه ما همواره در این چند دهه گذشته حوزه‌هایی مثل دین و مذهب، مدرسه و آموزش، فیلم و سینما و تلویزیون، لباس و پوشش و نحوه آرایش، رابطه آدم‌ها، موضوع جنسیت و مسائل جنسی و بدن، سبک و شیوه زندگی افراد و مسائل اینچنینی همواره در معرض طوفان تحولات سیاسی بوده است و به مثابه امری سیاسی با آن‌ها برخورد شده است! در این میان نباید از نقش خود جامعه در بازتولید این سیاست‌زدگی گذشت! مثلا همین که قادریم حجم گسترده‌ای از توهین و تحقیر نسبت به بخشی از جامعه با سلیقه خاصی از موسیقی ابراز کنیم نشان از این واقعیت دارد که وسواس بیمارگونِ مجریان سیاسی نسبت به مسائل زندگی روزمره به روشنی در شخصیت و فرهنگ افراد جامعه هم نهادینه شده است! باید این واقعیت را درک کنیم که قربانی واقعی بازتولید این سیاست‌زدگی، خود جامعه است!

با پشتیبانی Blogger.