Follow by Email

1063

۱۳۹۳ دی ۵, جمعه · Posted in ,

تحولات فکری ما در این چند دهه گذشته، بیشتر از این‌که از درون دانشگاه به بیرون از آن منتشر شود، برعکس از بیرون دانشگاه و با تلاش مترجمان به داخل دانشگاه نفوذ کرده است. در واقع همانند مراکز علوم قدیمه ایران که طی قرن‌های متمادی درگیر همان روش و فکر نخستین خود شدند و در طول این قرن‌ها سنت‌های فکری و روشی آن هیچ‌گاه از درون مورد تردید و نقد و بازاندیشی قرار نگرفت، برای دانشگاه‌ها هم به شکلی دیگری همین اتفاق رخ داد و به دلیل شرایط ساختاری و سیاسی و شخصیتی حاکم بر دانشگاه‌ها و استادان آن، در حوزه‌های فکری و روشی علوم انسانی دانشگاه‌های ما درگیر «درخودماندگی» و «رکود فکری» شده است!

با پشتیبانی Blogger.