Follow by Email

1051

۱۳۹۲ بهمن ۲۸, دوشنبه · Posted in

فکر میکنم باید عمق و سطح پراکندگی فرهنگ و تجربه مدرن در سراسر جامعه رو در نظر گرفت چون ماهنوز تجربه مون از اجزای زندگی مدرن در سطح عمومی یک جامعه، حتی به چند دهه هم نمیرسه! از طرفی پیوند بین نهادهای اجتماعی و فرهنگی سنتی ایران با دولت مدرن نفتی، بعد از انقلاب، به نیروهای ضد مدرن قدرت و قوت بالایی بخشیده. هنوز فرهنگ روستایی ریشه دار  اون هم با وجود روستاهای پراکنده و گسترده در اطراف شهرهای کوچک و بزرگ، که جنبه های ضد مدرن هم داره، خاستگاه اجتماعی مناسبی برای تامین نیروهای اجتماعی مذهبی ضد مدرن است و از طرفی  آموزش فرهنگ مذهبی که از درون نهادهای اجتماعی مثل خانواده شروع میشه و تا پایان زندگی افراد می تونه تاثیرگذار باشه  پایداری بیشتری در شخصیت افراد جامعه داره، حتی در بین نیروهای اجتماعی نوگرا و شهری مدرن چون شخصیتشون توی خانواده از کودکی با الگوی های مذهبی شکل گرفته و بعد تغییر یافته. در مقابل هنوز توی نهاد مدرنی مثل دانشگاه که اصلی ترین نهاد آموزش فرهنگ مدرن در ایران بشمار میاد، آموزش اندیشه های مدرن گستردگی و عمق چندانی نداره!

با پشتیبانی Blogger.