Follow by Email

1043

داشتم خبر خودکشی دانش‌آموز شیرازی رو بخاطر اخراج از مدرسه می‌خوندم یاد دوران نفرت‌انگیز خودم از مدارس دهه 60 و 70 افتادم که به جرات یکی از سرکوب‌گرترین محیط‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی ایران همین مدارس هستند! چقدر از محیط دبستان و راهنمایی و دبیرستان نفرت داشتم!

با پشتیبانی Blogger.