Follow by Email

1042

۱۳۹۲ آذر ۳۰, شنبه · Posted in

توی خبرگزاری‌ها یکسری عکس از بازدید رئیس شورای شهر تهران بود که بین این عکس‌ها تصویری هم از مقبره مخروبه و ویران شده‌ی ملک‌المتکلمین و جهانگیرخان صوراسرافیل بود که جزو مهمترین چهره‌های مشروطه‌خواهی در ایران بودند که اولی در تاریخ به سخنرانی شجاع با خطابه‌های مهیج مشهوره و دومی مدیر روزنامه صوراسرافیل که به روزنامه‌نگاری با قلم تند و آتشین معروف شد. شخصیت‌هایی که در راه دفاع از مجلس و مشروطه بعد از به توپ بستن مجلس، توسط نیروی قزاق دستگیر شدند و به باغشاه محل استقرار محمدعلی شاه و دشمنان مشروطه منتقل شدند و به دستور محمدشاه به شکل فجیعی کشته شدند!
ویرانگی این مقبره بعد از گذشت یک قرن که نمادی از آزادی‌خواهان نخستین ایرانی محسوب میشه نشون میده توی تمام این دهه‌ها که از غلبه استبدادخواهان و مشروعه‌خواهان گذشته، کینه‌های عمیقی نسبت به آزادی و مشروطه در بین مسئولان سیاسی حکومت‌های این یک قرن گذشته وجود داشته و داره! البته درباره اسلام‌گراهای جمهوری اسلامی خیلی هم عجیب نیست بالاخره از زمان آل‌احمد در دهه 40 تا همین امروز این گروه اعدام شیخ فضل الله نوری و رفتارهایی که در زمان دولت نوگرای رضاشاه با مذهبی‌ها شد رو بر گردن مشروطه‌خواهان واقعی انداختند که در واقع تنها گناه‌شون رواج فکر و اندیشه مشروطه‌خواهی و آزادی و تن ندادن به تحجر و فریب اون روزگار بود! 
وقتی در تهرانی با این بودجه‌های میلیاردی در حوزه‌های فرهنگی نهایت ویرانگی این مقبره رو میبینی باید حدس بزنی این کینه‌ها و وحشت‌ها از مشروطه‌خواهان قلمی و فکری چقدر عمیقِ! اما واقعیتی که نیروهای محافظه‌کار و استبدادی هیچ وقت نفهمیدند و نخواهند فهمید این حقیقتِ که اندیشه و فکر آزادی نیاز به مقبره‌ها و کاخ‌های باشکوه نداره!

با پشتیبانی Blogger.