Follow by Email

1039

۱۳۹۲ آذر ۲۳, شنبه · Posted in ,

  طرز تفکر "پدر پولدار" و "پدر بی پول

    رابرت کیوساکی در کتاب پدر پولدار ، پدر بی پول طرز تفکر "پدر پولدار" و "پدر بی پول" را اینگونه مقایسه می کند؛


    1= پدر بی پول
    2= پدر پولدار

    1= من برای پول کار می کنم.
    2= پول برای من کار می کند.

    1= عشق به پول، ریشه همه شرارت ها است.
    2= فقدان پول، ریشه همه شرارت ها است.

    1= نمی توانم از عهده مخارج برایم.
    2= چگونه می توانم از عهده مخارج برایم؟

    1= من علاقه ای به پول ندارم و هرگز ثروتمند نخواهم شد.
    2= پول قدرت است و من مرد ثروتمندی هستم.

    1= در مورد مسائل مالی با احتیاط رفتار کن و از ریسک کردن پرهیز کن.
    2= یاد بگیر که چگونه با پول ریسک کنی.

    1= به خاطر"داشتن فرزند"، نمی توانم پولدار شوم.
    2= به خاطر فرزندانم باید پولدار شوم.

    1= تنها تحصیلات عالیه دانشگاهی لازم است.
    2=برخورداری از دانش مالی به اندازه تحصیلات دانشگاهی اهمیت دارد.

    1= خوب درس بخوان تا یک شرکت خوب برای کار کردن پیدا کنی.
    2= خوب درس بخوان تا بتوانی یک شرکت خوب درست کنی.

با پشتیبانی Blogger.