Follow by Email

1028

نامه بقایی به روحانی برای دریافت کمک‌های میلیاردی و زمین دویست هکتاری و اهدای ساختمان‌های دولتی برای دانشگاه ایرانیان تبدیل شده به خبر اصلی رسانه‌های فارسی داخل و خارج! بودجه‌های هنگفتی که به اسم حمایت از علم و دانش و فرهنگ نه تنها به دانشگاه ایرانیان بلکه همونطور که خود بقایی هم اشاره کرده به خیلی از موسسات یک‌شبه تأسیس شده‌ی این هفت هشت ساله گذشته تعلق گرفته! توی ردیف بودجه هر سال پر است از اینجور موسسات که کمک‌های مالی میلیاردی گرفتن! همه هم با دلایل واهی پیشرفت علمی کشور! 

جالبه توی این هشت سال گذشته برای من همیشه این سئوال مطرح بود که چرا نشر خصوصی ایران که تمام گردش مالی‌ش به اندازه یک رغم از این کمک‌های میلیاردی به موسسات اسماً علمی نیست اینجور در معرض آماج تاخت و تاز مسئولان دولتی قرار گرفته و عده‌ای تعطیل و لغو مجوز و عده‌ای هم به هر شکل در معرض تعطیلی و رکود و رخوت قرار گرفتند؟ وقتی میلیارد میلیارد بودجه به اسم اعتلا و پیشرفت دانش و علم و فرهنگ به موسسات خاصی اختصاص میدین و در گفتمان و سیاست رسمی‌تون شکوفایی علم و فرهنگ انقدر برجسته و پر رنگه، پس این همه دشمنی و ستیز با ناشر خصوصی چیه؟! ناشر خصوصی‌ای که داره بیشتر نقش رو در چاپ و انتشار آثار روز در علوم و فرهنگ ایفا میکنه؟ 
جالبه با این‌که بودجه‌های هنگفتی در این سال‌ها به دانشگاه‌‌ها تزریق شده و در مقابل با حوزه‌های خصوصی انتشار علم و دانش یعنی ناشر خصوصی به انواع مختلف دشمنی و ظلم روا شده ولی جریان تولید فکر و علم و فرهنگ خصوصا در علوم انسانی و فلسفه از بیرون دانشگاه، یعنی فضای نشر، بیشتر شکل گرفته و به سمت داخل دانشگاه رفته تا برعکس! یعنی دانشگاه‌های ما واقعا توی این چند ساله گذشته از نظر فکرِ علمی علوم انسانی دچار یک رخوت و تنبلی و رکود جدی بودند و در مقابل بیشترین آثار تالیفی و ترجمه در علوم انسانی و علوم اجتماعی توسط ناشران خصوصی چاپ و انتشار یافته و دانشگاه همچنان نقش آموزشی داشته نه تولید فکر و اندیشه جدید!!! بماند که در داخل دانشگاه‌ها هم با صاحب‌نظران علمی و فکری با برخورد و اذیت و آزار و اخراج رفتار کردند و این به رخوت و رکود بیشتر دانشگاه ختم شد!

با پشتیبانی Blogger.