Follow by Email

1025

۱۳۹۲ مهر ۸, دوشنبه · Posted in ,

من توی این چند مدت هر چی فکر کردم نتونستم بفهمم یعنی چی قانونگذار اجازه داده کودک بدسرپرست یا بی‌سرپرست با اجازه دادگاه با سرپرستش ازدواج کنه؟ یعنی الان چنین قانونی قانون حمایت از کودکان به حساب میاد؟ کودکی که هنوز از نظر عاطفی و عقلی به رشد و بلوغ کامل و سن قانونی نرسیده چرا قانون باید اجازه ازدواج با سرپرستش رو بده؟ این چه نوع حمایت از کودکانه؟ اگر بر فرض یک مرد یا زنی یک کودک خردسال رو تحت سرپرستی خودش قرار بده و بعد از بلوغ تصمیم به ازدواج با اون کودک بگیره و به دلیل اقتدار خانوادگی یا وابستگی مالی و عاطفی و روحی بین سرپرست و کودک، کودک با این ازدواج موافقت کنه و دادگاه هم به هر شکل به این ازدواج حکم بده آیا این نوعی سواستفاده آشکار از قانون و روابط خانوادگی و سواستفاده از کودکی که هنوز به سن قانونی و بلوغ عقلانی کامل نرسیده نیست؟ یعنی چون در شرع هیچ نوع ممنوعیتی با ازدواج فرزندخوانده با پدرخوانده یا مادرخوانده وجود نداره آیا عقل و شعور ما هم باید تعطیل باشه و خیلی آشکار از امکان سواستفاده‌های مختلف از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست رو نفهمیم و قانون حمایت از کودکان رو دستاویز بدترین سواستفاده‌ها و ظلم‌ها به کودکان زیر سن قانونی کنیم؟
من توی این چند روز هر چقدر به این موضوع فکر کردم متوجه جنبه‌ی حمایتی این قانون از کودکان نشدم که نشدم که نشدم! جز اینکه برای کودکان تحت شمول این قانون عمیقاً نگران شدم!

با پشتیبانی Blogger.