Follow by Email

1003

۱۳۹۲ شهریور ۱۵, جمعه · Posted in ,

اول به سراغ يهودي‌ها رفتند
من يهودي نبودم ، اعتراضي نکردم .
پس از آن به لهستاني‌ها حمله بردند
من لهستاني نبودم و اعتراضي نکردم .
آن‌گاه به ليبرال‌ها فشار آوردند
من ليبرال نبودم ، اعتراض نکردم .
سپس نوبت به کمونيست‌ها رسيد
کمونيست نبودم ، بنابراين اعتراضي نکردم .
سرانجام به سراغ من آمدند
هر چه فرياد زدم کسي نمانده بود که صدايم را بشنود تا اعتراضي کند !

مارتين نيمولر

پ.ن: علاوه بر این‌که خیلی زیباست، به شکل عجیبی هم با زمانه و وضعیت ما می‌خونه این شعر...!

با پشتیبانی Blogger.