Follow by Email

993

۱۳۹۲ شهریور ۷, پنجشنبه · Posted in


گذشته خیلی اذیتم می‌کنه! هر روز بیشتر وقتم، توی ذهنم به گذشته فکر می‌کنم! دوست دارم بدونم واقعا چی شد! همین به جواب نرسیدن! همین گنک بودن! کاش می‌شد برگشت به گذشته و خیلی چیزها رو تغییر داد!

با پشتیبانی Blogger.