Follow by Email

954

چرا زندگی انقدر سخته؟ چرا باید برای ساده‌ترین حقوق انسانی‌ت دائماَ بجنگی؟ چرا دیگران از گرگ بدترنُ یک لحظه حواست نباشه تیکه پاره‌ت می‌کنند؟ چرا دوستان و آشنایان خطرناک‌تر از دشمنانند؟ چرا برعکس جمله معروف توماس هابز که می‌گه انسان گرگ انسان است، توی واقعیت گرگ فقط یک‌بار برای همیشه آدما رو تکه‌تکه می‌کنه اما توی زندگی انسانی بارها و بارها گرگ‌های انسان‌نما تکه‌تکه‌ت می‌کنند؟

با پشتیبانی Blogger.