Follow by Email

949

۱۳۹۲ مرداد ۱۲, شنبه · Posted in

بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نمی رسی ( گابریل گارسیا مارکز )

با پشتیبانی Blogger.