Follow by Email

990

۱۳۹۲ مرداد ۳۰, چهارشنبه · Posted in

"تو در آغاز آبادی / منم هر لحظه ویران‌تر / در این بن‌بست ظلمانی رهایی را چه می‌دانی / فرار از خود به سوی غم و یا از هم گریزان‌تر؟"

با پشتیبانی Blogger.