Follow by Email

942

۱۳۹۲ مرداد ۵, شنبه · Posted in

وحشت دارم از دنیای اون بیرونُ آدم‌های رذل و آشغال‌ش! چرا هر آدمی که به من می‌خوره از هر دو تا یکی‌ش بدون استثنا آشغال و عوضیِ؟
طرف انقدر آشغال و عوضیِ فکر می‌کنه من خرم! ولی متوجه نیست مجبور باشی خودت رو به خریت مطلق بزنی تا کار مورد نظرت راه بیافته خیلی فرق داره تا اینکه واقعا خر باشی!
خر موجود نجیب و بالاتر از خیلی از انسان‌های آشغال و عوضیِ، وگرنه اگر می‌گم خر منظورم موجود نجیب و با ارزشی است که مجبورِ برای دیگرانی بس حیوان‌تر از خودش کار انجام بده!
نجیب که باشی انگار که خری! همه ، خصوصا دوستان و آشنایان‌ت هم ازت سواستفاده می‌کنند و سواری می‌گیرن از تو!

با پشتیبانی Blogger.