Follow by Email

936

۱۳۹۲ مرداد ۳, پنجشنبه · Posted in ,


مجید ادیب زاده، تبارشناسی تفکر علمی در ایران، انتشارات الفبای فرهنگ، تابستان 1392.
 
متن پشت جلد :
چقدر سعي کرده‌ايم به گذشته خود بنگریم و شرايط تاريخي تفکر علمی را مورد بحث و بررسي قرار دهيم؟ چرا با وجود تلاش دانشوران قدیم ما، گرد و غبار رکود و رخوت بر علوم تجربی و عقلی نشست؟ در دوران جدید با مسالة شناخت و تفکر علمی چگونه برخورد شد؟ این کتاب با تمرکز بر شرایط و گسست‌های تاریخی در فضای تفکر علمی ایران و تبارشناسی علوم قدیم و جدید، به مسائلی چون حاشیه‌ای شدن علوم عقلی، دوگانگی مرجع تفکر علمی و بحران دوگانگی فکری در ایران مدرن، می‌پردازد. برای آن‌که درگیر تعصبات نباشیم و دچار خطاهای گذشته نشویم پیش از هر چیز، نیاز به بازانديشي در وضعیت تاریخی تفکر در ایران داریم.

با پشتیبانی Blogger.