Follow by Email

903

۱۳۹۲ خرداد ۲۶, یکشنبه · Posted in ,

یک موضوع دیگه هم هست! ما هنوز چیزی درباره رویکرد و نگاه این دولت جدید نسبت به نویسندگان و متفکران ایرانی نمیدونیم! آیا این دولت فرصتی رو فراهم می‌کنه تا نویسندگان و روشنفکران و متفکران ایرانی در داخل ایران بدون هزینه امکان پرسش و نقد و تفکر داشته باشند؟ اصلا آیا بدنه این دولت جدید رو کسانی تشکیل خواهند داد که به نویسندگان و روشنفکران و متفکران ایرانی اعتماد دارند یا برعکس؟ چون از سخنان آقای عارف برداشت من این بود که نگاه سیاه و سفید نداره ولی وقتی یک ائتلاف گنگ و مبهم سیاسی میشه معلوم نیست قراره چه اتفاقی بیافته و فقط باید حدس زد یا منتظر شد چینش دولت جدید در سطح کارگزاران ارشد و میانی رو دید!

با پشتیبانی Blogger.