Follow by Email

894

۱۳۹۲ خرداد ۱۸, شنبه · Posted in

توی فعالیت‌های انتخاباتی طرفداران این کاندیداهای موجود، در سطح شهر تهران، به خوبی میشه دید که بخش بزرگی از طبقه متوسط شهری در کما فرو رفته!

با پشتیبانی Blogger.