Follow by Email

898

۱۳۹۲ خرداد ۲۱, سه‌شنبه · Posted in

توی شلوغی بازار تهران، یک گروه خبری خارجی مشغول فیلمبرداری از مردم و شلوغی و جاذبه‌های مغازه‌ها بود و بعد یک پیرمرد دستفروش به سمت این گروه خبری رفت و شروع کرد با تکان دادن اسپند دودکنی که دستش بود جلب توجه کردن که زن خبرنگار خارجی برگشت و با مترجمش رفت به سمت این پیرمرد دستفروش و با کمک مترجم ازش پرسید اوضاع اقتصادی چطوره؟
بنده خدا پیرمرد دستفروش که یکسری اسپند دودکن و خرت و پرت انداخته بود روی کولش با تکان دادن سرش گفت خیلی خوبه خیلی خوبه!
یک نگاهی به سر و وضع پیرمرد دستفروش انداختم و توی دلم گفتم ایران چه انسان‌های ساده و مظلومی داره! نفهمیدم باید به این قانع بودنش حسادت کنم یا دلم بسوزه براش بخاطر ناآگاهی و شخصیت مظلومش که باعث سواستفاده بیشتر دیگران میشه!

با پشتیبانی Blogger.