Follow by Email

897

۱۳۹۲ خرداد ۲۱, سه‌شنبه · Posted in ,

توی اتوبوس نشستم و یک زن میانسال از در جلوی اتوبوس که مخصوص مردان است میاد روی صندلی جلوی من می‌شینه! درست کنار یک مرد ریشو که ظاهری مذهبی داره! مرد موردنظر چنان غافلگیر شد و خودش رو کشید کنار که من یک لحظه از این واکنشش خندم گرفت! نفهمیدم چرا انقدر تعجب کرد! شاید باید بهش می‌گفتم: نترس عمو، قرار نیست این خانم بخورتت یا بهت نظر داشته باشه!
پیش خودم فکر کردم یکی از بزرگترین چالش‌های سیاسی و اجتماعی ما ایرانی‌ها برمی‌گرده به همین رفتار و نگاه و واکنش بسیاری از مردهای ایرانی به زنان! هر چند نفهمیدم این واکنش یکجور ترس بود یا احساس گناه یا عادت نداشتن!

با پشتیبانی Blogger.