Follow by Email

895

این چند دوره انتخابات ریاست جمهوری ، من بیشتر از همه برای قشر تازه‌جوان طبقه متوسط و خصوصا طبقه متوسط رو به بالا دلم سوخته که تا به روزهای پایانی انتخابات نزدیک میشن به جنب و جوش میوفتن برای مشارکت و رای دادن به کاندیدایی میانه‌رو تر با شعار ا«نتخاب بین بد و بدتر» به این امید که حداقل کسی انتخاب بشه که اگر از منافع آن‌ها دفاع نمی‌کنه لااقل با تندروی‌ها بر علیه آن‌ها هم نباشه!
دلم برای این می‌سوزه که این حداقل امیدشون هم همیشه ممکنه خیانت بشه!
ولی خوشحالم که طبقه متوسط یکی دو نسل اخیر به این سطح از شعور و فکر و فرهنگ سیاسی رسیده که باید سرنوشت سیاسی خود و جامعه خودش رو از راه‌های کاملا مسالمت‌آمیز و قانونی دنبال کنه و تقریبا از خشونت پرهیز کرده!
نسل‌هایی که چشم به صندوق انتخابات دوخته و امیدش رو به تغییر با رای دادن ساخته، در جامعه‌ای قانونمند و عادلانه و در انتخاباتی به دور از هر نوع تبعیض، حتما شهروندان بهتری خواهند بود.

با پشتیبانی Blogger.