Follow by Email

891

۱۳۹۲ خرداد ۱۶, پنجشنبه · Posted in

من هیچ وقت نفهمیدم دارم زندگی می‌کنم یا یک موش آزمایشگاهی هستم که دارم توسط خودم مورد آزمایش قرار می‌گیرم در هر رفتار و فکر و واکنشی که انجام میدم!
فکر کنم در مراحل مختلف زندگیم همزمان هر دوی این آدم‌ها بودم: یکی که داره زندگی می‌کنه و همزمان کسی که داره با نگاه یک محقق به خودش رو در معرض مشاهده قرار می‌ده!

با پشتیبانی Blogger.