Follow by Email

855

یعنی جامعه‌ای که از پس خشونت‌های سوریه بیرون میاد، چجور جامعه‌ای خواهد بود؟ برای رسیدن به بهشت اجتماعی باید از فواره خون گذشت که این‌ها در حال گذر از آن هستند؟!
درگیری‌های خونبار سوریه در کنار دیگر درگیری‌های خونبار جهان نشان داد که هنوز خیلی فاصله داریم با هر نوع صلح جهانی به معنای ابتدایی این مفهوم!
خیلی...

با پشتیبانی Blogger.