Follow by Email

857

۱۳۹۲ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه · Posted in

نمیدونم چرا واقعا قادر نیستم تکلیف خودمو با خودم معلوم کنم!
فکر میکردم اون چیزی که میخوام توی زندگی اینه که برم فقط دنبال رویاها و آرزوهام !
ولی این اون چیزی نبود که من از زندگی میخواستم!
شایدم هم راه رو اشتباه رفتم؟!
کجای راه رو؟
باید از چه راهی میرفتم؟
گاهی وقتها شدیدن به یک آدم دانا نیاز دارم که بهم بگه چرا و چه باید کرد!
بدبختی اطرافم همه مثل خودم نادانن!

با پشتیبانی Blogger.