Follow by Email

812

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۶, دوشنبه · Posted in

یک مطلبی درباره کتاب منصف مرزوقی می‌خوندم که تجربه و امیدهای کشور تونس برای ایجاد یک دموکراسی قرن بیست و یکمی بهانه نوشتن بوده! حالا خیلی با کم و کیف روال سیاسی تونس و رهبران جدیدش و سیاست‌هایی که قصد دارند دنبال کنند یا سیاست‌هایی که اجرا کردند، آشنایی ندارم جز مطالبی که توی رسانه‌ها گاهی به چشمم خورده! ولی فکر می‌کنم تا یک ملت قصد نکنند و به این آگاهی نرسد، دموکراسی‌ایی شکل نمیگیره و این‌جور کتابها و امیدها بیشتر یکجور فانتزی رهبران این کشورهاست!
داستان مثل داستان کشور خود ماست. رهبرانی که به دست تقدیر و حوادث به قدرت رسیدن و قصد توسعه دموکراتیک داشتند با هزار امید و آرزو اما نهایت چه شد؟! هیچی یکی بد از این‌ها دوباره با دست تقدیر و حوادث به قدرت رسیده و تمام رشته‌ها را پنبه کرده و دوباره فساد سیاسی و اقتصادی جای قانون و شرایط شبه‌دموکراتیک را گرفته!
تا از پایین و از درون جامعه تغییر و تحولات فکری و فرهنگی دموکزاتیک شکل نگیره، ساختارهای دموکراتیک هیچ شانسی برای پابرجا بودن ندارند.

با پشتیبانی Blogger.