Follow by Email

847

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۸, شنبه · Posted in , ,

درصد قابل توجهی از اینترنت توی ایران فیلتر و غیرقابل دسترس است و بعد رسانه‌ها به نقل از وزیر ارتباطات تیتر زدن که "جهان از اينترنت پاک ایران استقبال کرد "!
طفلک رسانه‌های داخلی امکان شفاف و نقادانه نوشتن ندارند مجبورند همیشه از تیترهای معکوس و طنز‌آمیز برای منعکس کردن واقعیت‌ها استفاده کنند!
بامزه‌ش اینجاست که من چندین‌بار دیدم طرف این "تیترهای معکوس" رو با معنای مستقیم و تحت‌الفظی برداشت کرده!

با پشتیبانی Blogger.