Follow by Email

829

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۴, سه‌شنبه · Posted in ,

یک سئوال؟ چرا از دوران شروع ملی‌گرایی مدرن توی ایران، همه ما انقدر به تاریخ تمدنی چند هزار ساله ایران می‌نازیم و افتخار می‌کنیم اما در مقایسه با خیلی از مناطق شرقی و غربی دنیا، توسعه‌نیافته‌تریم در مظاهر مادی و تکنولوژیکی و مدنی و فرهنگی؟
جدی چرا؟
این چند هزار سال داشتیم چه‌کار می‌کردیم؟
من شخصا برداشتم این است که توی این چند هزار سال منهای عوامل و فاکتورهای بیرونی، در داخل اگر کسی توانمند بود و خواست بسازه دیگرانی از درون خودمان موانع ایجاد کردند در برابرش! هر چند این یک برداشت فنی و دقیق نیست فقط به یک سویه از پاسخ‌های این پرسش پرداختم!

با پشتیبانی Blogger.