Follow by Email

799

داشتم به این حقیقت که آدم‌ها با هم فرق دارند از نظر فکری و فرهنگی و شخصیتی و سبک زندگی، اما مجبورن بنابر قهر اجتماع و طبیعت توی یک زمینه و موقعیت و فضای مشترک زیست کنند، بعد یکدفعه یاد تجربیات جوامع تک‌صدایی افتادم که خود ما هم تجربه‌ش کردیم بعد واقعا از این واقعیت به وحشت افتادم!
وحشتناک نیست یکدوره‌ای قشری از مردم یک جامعه با یک زمینه و فرهنگ مشترک به قدرت دست پیدا کنند و بعد این فرهنگ و سبک زندگی رو بر فضایی به گستردگی یک جامعه دیکته کنند و از بالا رسانه‌ها و نهادهای سیاسی و از پایین مردم کوچه و خیابان طرفدار این فرهنگ موردنظر برای یک دوره طولانی گاه چند نسلی یک فرهنگ رو بر مردم تحمیل کنند؟
حتی بنظرم این بخش از حقیقت وحشتناک تمام جوامع انسانی مدرن دنیاست! جوامعی که توده‌ای شدن و رسانه‌ای شدن مهمترین ویژگی آن‌هاست! هر چقدر هم تکثرگرا باشند باز خطر دیکته شدن هسته‌های قوی فرهنگی جامعه بر دیگر خرده‌فرهنگ‌ها وجود داره!
دنیای انسانی بنظرم خیلی وحشتناک‌تر از اون چیزی است که ما با چشم عریان یا از طریق رسانه‌ها داریم می‌بینیم و حقایقی بی‌شماری هستند که احتمالا در آینده توسط علوم انسانی و اجتماعی روشن می‌شوند که هنوز بشر درک نکرده!

با پشتیبانی Blogger.