Follow by Email

795

۱۳۹۲ اردیبهشت ۹, دوشنبه · Posted in , ,

من هر وقت که بخاطر یه بدبختی و بیچارگی‌ای مجبورم برم وزارت ارشاد، از در که وارد می‌شم این نگهبان ورودی سئوال می‌کنه کدوم قسمت میرید؟ یک لحظه می‌خوام برگردم بگم "اداره ظلم و عقب‌نگهداشتگی فرهنگی ایران" ولی خب بخاطر ورود به این کاخ ظلم و بی‌عدالتی، می‌گم "اداره کتاب!

بعد هم که مثل همیشه توی اداره ظلم و عقب‌نگهداشتگی ایران میگم کتاب در دست بررسی است! در دست بررسی است! در دست بررسی است!

میزنم بیرون از اتاق توی پاگرد راه‌پله میرم جلوی پنجره و به محوطه داخلی این کاخ ظلم و بی‌عدالتی، نگاه می‌کنم و خیره می‌شم به یک یک آدم‌هایی که برام غریبه‌ان! غریبه و عجیب! با خودم می‌گم اینا کی‌ان؟ از کجا اومدن؟ چرا اینا که حتی توی عمرشون به اندازه تعداد انگشت‌های یک دست کتاب نخوندن چیزی از فکر و فرهنگ نمیدونن باید بر ما حاکم باشند؟! و ما همیشه محکوم! چرا دنیای ما باید انقدر وحشتناک باشه که جاهلان و نادان‌های روزگار بر مصدر تصمیم و سیاست باشند و اهل خرد و قلم و فکر و اندیشه، انقدر اسیر و حقیر و ناتوان!

بدون این‌که به هیچ فکر و نتیجه‌ای برسم، قدم‌زنان میرم!
 

با پشتیبانی Blogger.