Follow by Email

784

از علوم انسانی ایی که توی دوره خاتمی کمی خیزش پیدا کرده بود و رونق گرفته بود بعد از هشت سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد چیزی باقی نموند جز یکسری کتابهای شبه‌عرفانی-شبه‌فلسفی-شبه‌ادبی که فقط به درد قشر رشدیافته جماعت غافلِ عاشق ژست و یکسری کتابهای عامه‌پسند که داره چرخه لنگ و معیوب نشر خصوصی ایران رو میچرخونه!
نویسنده‌ها و مترجم‌های توانا هم که یا گوشه‌نشینی اختیار کردن و رفتند سراغ تدریس یا که مهاجرت کردند به خارج از کشور، کسی هم بخواد کاری انجام بده باید از هفت خوان رستم رد بشه!

قرمزنوشت: یکدوره‌ی طلایی کوتاه مدت دیگه از تلاش ایرانیان برای رسیدن به سطح فکری و علمی  توسعه‌یافته و مطلوب ناکام ماند و  توی این سال‌ها خیلی از اون تلاش‌ها بیهوده به هدر رفت! و باز باید آرزو کنیم دوباره روز و روزگاری برسه برای برگشتن به مسیرهای قبلی برای از نو تلاش کردن!

با پشتیبانی Blogger.