Follow by Email

722

۱۳۹۱ اسفند ۹, چهارشنبه · Posted in

من اگر رئیس جمهور ایران بشم از توان قدرت قانونی خودم استفاده می‌کنم و کارمندان دستگاه عریض و طویل وزارت ارشاد رو بازنشسته یا بازخرید یا منتقل می‌کنم به وزارت خانه‌های مفید برای جامعه و ساختمان بزرگ ارشاد میدان بهارستان رو هم تبدیل می‌کنم به موزه‌ای با اسم "عقب‌ماندگی و توسعه"!

واقعا جای تاسف عمیق داره که با وجود سطح بالای بیکاری تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی در ایران، در کشور ما دستگاه‌های بوروکراتیک زیادی به استخدام افرادی بپردازند که با حوصله و دقت جلوی رشد فکر و فرهنگ رو بگیرند و باعث عقب‌ماندگی مضاعف این مملکت بشن!

 

با پشتیبانی Blogger.