Follow by Email

696

۱۳۹۱ دی ۳۰, شنبه · Posted in ,

چقدر عجیبه که دیکتاتورها تا وقتی توی کشور خودشون و مشغول حکمرانی بر مردمانشان هستند سالهای سال زنده می‌مانند و ظلم پشت ظلم بر ملت، اما اگر از اریکه قدرت به زیر کشیده بشند و فرصت ظلم کردن بر ملت رو ازشون بگیری به یکی دو سال نمی‌کشه که فوت می‌کنند!
یعنی واقعا ظلم کردن و فسادهای سیاسی هست که باعث عمر طولانی حاکمان دیکتاتورها میشه؟ همیشه فکر می‌کردم بین شخصیت افراد و دیکتاتور شدن ارتباط‌های مستقیمی وجود داره و فقط ساختارهای فرهنگی و جمعی و سیاسی نیست که باعث ظهور دیکتاتورها می‌شه و عوامل فردی هم تاثیر پر رنگی دارند اما یک‌چنین نکات ریزی، که به راحتی هم قابل اثبات نیست چی؟ واقعا چنین ارتباط روحی و جسمی وجود داره؟
قرمزنوشت: بدبخت ملتی که برای لمس و تجربه کوچکترین تغییرات ممکن باید دهه‌ها در انتظار مرگ یک دیکتاتور باشند.

با پشتیبانی Blogger.