Follow by Email

692

۱۳۹۱ دی ۲۶, سه‌شنبه · Posted in

دوباره داریم به داستان انتخابات گزینشی و مهندسی شده‌ نزدیک میشیم در حالی‌که هنوز میرحسین و کروبی و گروهی از معترضان در بند هستند.  من از کیش شخصیت یا فرهنگ شخصیت‌پرستی همیشه بیزار بودم اما برای شخصیت میرحسین موسوی و کروبی و دیگر معترضان دربند، احترام و ارزش بسیاری قائلم. نباید هیچ وقت فراموش کنیم که این شخصیت‌ها هزینه‌های سنگینی دادند برای آزادی و دموکراسی و دفاع از رای مردم و داشتن یک انتخابات  سالم و دور از تبعیض و مهندسی آرا...

با پشتیبانی Blogger.