Follow by Email

673

۱۳۹۱ دی ۱۴, پنجشنبه · Posted in ,

دلیل اینکه کشورهای بسیاری توانستند رشد قابل توجهی بکنند و ما با خیلی از مسائل پیش‌پا افتاده همچنان درگیریم بیشتر از همه به یک موضوع ساده برمی‌گردد: آموزش
ما خیلی دیر آموزش عمومی و همگانی رو شروع کردیم و حتی امروز علاوه بر این‌که بخشی از گروه‌های جامعه محروم از خواندن و نوشتن ساده هستند، در بخش‌های تحصیلات تکمیلی هم چه استاد و چه دانشجوها در وضعیت نامطلوبی هستیم!

هنوز اغلب تحصیل‌کرده‌ها دچار توهمات عجیب و غریبی هستند که نشانگر تاخیر چندین قرنی ما در امر آموزش همگانی بوده!

فقط اگر آموزش همگانی چند قرن زودتر در ایران شروع می‌شد امروز ما با نسل‌های تحصیل‌کرده و دانشگاهی این‌چنین متوهم و ناپخته، و خیل عظیم کم‌سوادان و محرومان از سواد ابتدایی روبرو نبودیم!

دامنه‌دار شدن آموزش همگانی طی نسل‌ها و طی قرن‌ها خود به خود نگاه ما به دنیا و مذهب و سیاست و مسائل اجتماعی و مانند اینها رو متعادل و پخته و دور از تعصبات عجیب و غریب امروز، خصوصا در قشر تحصیل‌کرده‌های  دانشگاهی می‌کرد که این اتفاق رخ نداد چون خیلی دیر از خواب غفلت بیدار شدیم و هنوز هم همچنان با این‌که دانشگاه میریم و تحصیل می‌کنیم در خواب جهل و نادانی و تعصب و افراط هستیم: از بالاترین تحصیل‌کرده‌های اهل علم و کتاب و قلم و فکر و این‌ها تا به دیگر اقشار: همه خصوصاً آنها که خودشون رو از بقیه جدا می‌کنند و مشکلات رو به گردن بقیه می‌اندازند!

همان اندازه که گستردگی محرومیت از آموزش و تحصیل و عدم سواد با کیفیت،‌ جامعه‌ی امروز و فردای ما رو تهدید می‌کنه، همان اندازه هم قشرهای تحصیل‌کرده‌ی متوهم و محروم از آموزش‌های صحیح که اتفاقا باعث شده تا در مناصب و موقعیتهای دانشگاهی جاخوش کنند هم امروز و فردای جامعه ما رو تهدید می‌کنه!

اضافه کن به این‌ها تهدیدات بخش بزرگی از گروه‌های سنتی‌تر جامعه رو که هنوز با خیلی از عناصر فکری و فرهنگی و آموزشی جدید کنار نیومدن و قدرت تطبیق کمتری دارند!

با پشتیبانی Blogger.