Follow by Email

499

۱۳۹۱ مهر ۱, شنبه · Posted in

گاهی لحظه‌های دلتنگی عجب خاطراتی یکدفعه برای آدم زنده می‌شه! میاد خودش سر زده! چی؟ نه اَ اون خاطرات عاشقانه نه ، یه خاطراتی که نمی‌دونی حتی کدوم گوشه ذهن‌ت این همه سال پنهان شدن! چی بعده این سال‌ها بعده این همه خاک خوردن یکدفعه ظاهر می‌شن بهت یه حال تازه‌ای میدن!
روز اول پاییزه امروز؟ آره با این‌که هوا نسبت به چند روز گذشته کمی گرم‌تر شده ولی غروب‌ش بدجور پاییزیه! بدجور...

با پشتیبانی Blogger.