Follow by Email

495

۱۳۹۱ شهریور ۳۱, جمعه · Posted in

این آهنگهای لایت باعث میشن من به چیزایی فکر کنم یا حرفایی برای نوشتن داشته باشم که توی حالت عادی هیچ وقت بهشون فکر نکردم یا هیچ وقت دربارشون ننوشتم!

عجیب نیست؟ زیبان! یه قدرت مرموزی دارن! آهنگای لایت رو میگم! فکر کن؟ زندگی هم مثل اینا اگر واقعا زیبا بود؟

من هیچ وقت نفهمیدم زندگی زیباست یا زشت! زشته؟ زیباس؟

لعنتی چقدر زیباست! آهنگ رو میگم! گوش کن؟

توی دنیایی که همه چیز نسبیه، یعنی زیبایی این آهنگ هم نسبیه؟!
 

با پشتیبانی Blogger.