Follow by Email

491

۱۳۹۱ شهریور ۲۹, چهارشنبه · Posted in

کتاب مدرنیته زایا و تفکر عقیم برای من تداعی کننده روزهایی از یک عشق عقیمِ! یادم هست روزی رو که تصمیم گرفتم از تفکر عقیم برای عنوان کتاب استفاده کنم، اما نفهمیدم این عقیم ماندن تفکر مدرن در ایران چه نسبتی با عقیم ماندن عشق و علاقه قلبی من داشت! فکر کنم فقط یک اتفاق بود!
هر چند فکر می‌کنم تفکر عقیم یا عشق عقیم لفظ درستی نباشه و من هم تفکر عقیم رو بیشتر نمادین به‌کار بردم نه مفهومی! چه تفکر، چه عشق، در ناهموارترین شرایط توانایی جوانه زدن و از نو، نو شدن رو دارند.
به قول فروغ : عشق اگر عشق باشد زمان حرف احمقانه‌ایست...

با پشتیبانی Blogger.