Follow by Email

490

۱۳۹۱ شهریور ۲۹, چهارشنبه · Posted in ,

یه جور تجربه‌ی شخصیه! شاید هم یکجور برداشت! ولی بنظر من اشخاصی که توی گفتار بجای "من" از "ما" استفاده می‌کنند شخصیت فوق‌العاده خطرناک و مستبدی دارند! و باید حتما از خودشون و گفتارشون ترسید و وحشت کرد!
اتفاقا چند مدت پیش توی تلویزیون دولتی، شبکه‌ش یادم نیست! یک برنامه‌ای بود رئیس یک سازمان یا موسسه‌ای رو آورده بودند و یک میزگردی بود و یک‌عده که مشخص نبود خبرنگارن، اهل فلسفه‌ان، مشخص نبود! اسم برنامه‌ش هم فلسفه فرهنگ یا فرهنگ فلسفه بود، دقیق یادم نیست! بعد طرف دائما ما ما می‌کرد، ما این، ما اون، ما ما ما...
نمیدونم جایی توی دنیا، دنیا که نه، کشورهایی که از نظر فلسفه پیشرفت زیادی داشتند، هستند کسانی که مثل این فرد با برچسب فلسفه بیان جلوی دوربین و دائما "ما ، ما "کنند؟

 

با پشتیبانی Blogger.