Follow by Email

487

۱۳۹۱ شهریور ۲۷, دوشنبه · Posted in

"ناامیدی‌ها چه بسا امیدهایی که در پشت سر دارد."

این جمله زیبا رو اتفاقی توی کتابی درباره تاریخ روسیه دیدم! نثرش هم برمی‌گرده به ترجمه خانبابابیانی از نویسندگان و مترجمان و اساتید دانشگاه تهران که نثر این ترجمه‌ش نثر خاص نویسنده‌های دهه‌های 1320 و 1330 است.

با پشتیبانی Blogger.