Follow by Email

470

۱۳۹۱ شهریور ۱۹, یکشنبه · Posted in , ,

من فکر میکنم مملکت ما، آبستن اتفاقات بزرگه، و از طرفی احساس می‌کنم مردم هنوز آمادگی این وضعیت رو ندارند و همین ممکنه جامعه ما رو به سمت خشونتی عریان و تلخ هدایت کنه و حتی با جنگ خارجی که دور از ذهن نیست همراه بشه! نه تنها در ایران بلکه در کل خاورمیانه مردم و برگزیدگان جامعه با این شرایط پر از خشونت چنان عادی برخورد می‌کنند که انگار این همه خشونت در چند دهه گذشته تا به امروز یک موضوع پیش‌پا افتاده و طبیعیه! متاسفانه جوامع موجود خاورمیانه و نیروهای اجتماعی در مقابله با خشونت‌ها چنان سست و ناتوان و مستعد تولید خشونت هستند که در برابر شرایط و در برابر دولت‌ها به عنوان منبع ذاتی خشونت و در برابر خشونت کاری از دستشون برنمیاد و حتی شاید بخشی از منبع خشونت هم باشند!
با این وضعیت چه کار میشه کرد؟ اون هم در معادلات پیچیده خاورمیانه که منبع تنش داخلی و منطقه‌ای و بین المللی انقدر درهم تنیده و تنگاتنگ در حال رخداد است؟

با پشتیبانی Blogger.