Follow by Email

469

۱۳۹۱ شهریور ۱۹, یکشنبه · Posted in

فکر می‌کنم هر کسی بعد از یکسری شکست عاطفی و فکری و کاری پشت سر هم حق داشتن یه موفقیت حتی خیلی کوچک رو داره؟ نه؟
لعنتی انگار زندگی من طلسم شده! این از وضع شخصی خودم، اون هم از وضعیت مملکت که روز به روز وضعیت همه چیز بدتر و بدتر میشه! اراده شخصی که هیچ، چیزی به اسم شانس هم برای یک لحظه در نمیزنه بیاد تو سلام کنه! یعنی اوضاع ما چی میشه واقعا؟!!!!؟!!!!!؟!!!!!!؟!!!!
فکر کنم باید کم کم بلندشم همه چیز رو از دوباره‌ی دوباره‌ی دوباره شروع کنم! فقط نمیدونم استارت این اتفاق جدید رو باید از کجا و چطوری بزنم!
 

با پشتیبانی Blogger.