Follow by Email

461

۱۳۹۱ شهریور ۱۵, چهارشنبه · Posted in

من اگر میلیاردر بودم از سراسر دنیا بهترینهای علوم انسانی جهان رو جمع می‌کردم تا راه بیوفتن توی شهرها و روستاهای ایران فقط مشاهده کنند و طرح پرسش و به تحلیل و آنالیز رفتارهای جمعی بپردازند! یکی از پایدارترین راه‌های تغییر و بازسازی فرهنگ ایران طرح پرسش و انجام تحقیق درباره فرهنگ و رفتارهای جمعی‌ست. توی بعضی از خیابونها که راه میرم  چنان تناقضات رفتاری و فرهنگی در کنار یکدیگر می‌بینم که واقعا برای بیشترشون جوابی ندارم! جامعه جای زندگی کردنه و این همه تناقض جز تولید خشونت و کدورت و ستیز اجتماعی نتیجه ای به بار نمیاره و تنها شناخت بی‌طرفانه و بر اساس روشهای منظم و پژوهشگرانه‌ست که امکان مهندسی صحیح اجتماعی رو برای اصلاح این تناقضات فراهم میاره!

با پشتیبانی Blogger.