Follow by Email

343

۱۳۹۱ مرداد ۲, دوشنبه · Posted in ,

_ چه باید کرد که کلاه از سرت بیفتد؟
ولی خودپسند حرف او را نشنید. خودپسندان بجز وصف خود هرگز چیزی نمی‌شنوند.
آخر از شازده کوچولو پرسید:
_ راستی، من به نظر تو خیلی تعریف دارم؟
شازده کوچولو پرسید:
_ تعریف یعنی چه؟
خوپسند گفت:
_ تعریف یعنی تو بپذیری که من زیباترین، خوش‌پوش‌ترین، پولدارترین و باهوش‌ترین ساکن این سیاره هستم.
_ ولی تو که در این سیاره تنها هستی!

از کتاب شازده کوچولو، ترجمه مرحوم محمد قاضی

با پشتیبانی Blogger.