Follow by Email

335

۱۳۹۱ تیر ۳۱, شنبه · Posted in ,

دقت کردین که ما خیلی وقت‌ها از چیزی بیشتر می‌ترسیم که داره ما رو از خواب ناآگاهی بیدار می‌کنه؟! تازه وقتی هم که بترسیم ناخودآگاه چنان در برابرش سد سفت و سختی ‌می‌سازیم که مانع نفوذ هر نوع از حقیقتی به درونمون میشه!

با پشتیبانی Blogger.