Follow by Email

326

۱۳۹۱ تیر ۳۱, شنبه · Posted in ,

رهبرانی که با دروغ بر ملت‌های خودشون حاکم شدند باید همیشه به این نکته توجه داشته باشند که شاید با دروغ بشه ملتی رو به بازی گرفت و بر سرنوشت‌ش حاکم شد، اما دروغ‌ها هم روزی کهنه خواهند شد و باید به فکر دروغ‌های تازه بود!

با پشتیبانی Blogger.